Támogatóink:

KÖSZÖNTÜNK MINDEN KEDVES LÁTOGATÓT HONLAPUNKON!

A „Füredi Játékszín” Alapítvány 2002-ben alakult 23 alapító tag által adományozott 107.000 Ft alapítói vagyonnal. Balatonfüred gyönyörű reformkori hagyományára építünk és az itt élők művészet-pártolására.
„Légy üdvözölve szép magyar hazánknak
tündérvidéke: bájoló Füred!”

írta Pap Gábor arácsi református lelkész ezeket a sorokat, aki költő és tudósító volt, amikor Kisfaludy Sándor azon fáradozott, hogy közadakozásból megépüljön a Dunántúl első magyar kőszínháza Balatonfüreden, a Magyar Játékszín.
A Tihanyi Apátság adott telket, az arácsi és füredi parasztemberek fuvart, gyalogmunkát, mások pénzt, és alig két év alatt felépült a Füredi Színművészeti Intézet. 1831. július 2-án fel is avatták. Igaz, kicsi volt, hevenyészetten épült, de a vándorszínészeknek otthont adott. Homlokzatára ezt írták:

„HAZAFISÁG A NEMZETISÉGNEK”
 
Színpadán a nemzet híres művészei: Blaháné, Déryné, Egressy Gábor, Prielle Kornélia, Jókainé Laborfalvi Róza, Latabár Endre, Szentpétery Károly és még sokan mások játszottak. Ma már csak a Kiserdőben szomorkodó kőoszlopok emlékeztetnek arra, milyen vidám színházi élet folyt nyaranta Füreden.

Hogy „Tháliát” ismét vendégül láthassuk, szerény eszközeinkkel azon munkálkodunk:
„Legyen újra színjátszás Balatonfüreden”. Ne csak a „színháztörténet része” legyen a füredi színjátszás, hanem városunk gazdagítója, életének fellendítője. Színházat építeni nem tudunk, gyermek-színjátszó találkozókat, művészeti fesztiválokat szervezünk.                                       

Mottónk: „Mindenkinek Nyíljék Virág” Balatonfüreden.